Toiminta


Yhdistyksen vuoden 2023 painopistealueet

  • Monipuolinen virkistystoiminta
  • Opintomatka Skotlantiin
  • Tiedottaminen koulutustarjonnasta sekä tutustumiskäynneistä alueen oppilaitoksiin ja yrityksiin.
  • Yhdistyksen aktiivisen markkinoinnin jatkaminen
  • Yhteistyö eri kumppanitahojen kanssa erilaisten tapahtumien, vierailujen ja muun toiminnan järjestämiseksi