Toiminta


Yhdistyksen vuoden 2022 painopistealueet


  • Virkistystoiminta
  • Pipo ry:n jäsenten toiminta SOPO ry:n hallituksessa sekä SOPO ry:n eri toimikunnissa 
  • Monipuolinen työelämäyhteistyö
  • Jäsenistön kouluttautumisen tukeminen
  • Jäsenistön työssäjaksamisen tukeminen
  • Aktiivinen tiedottaminen ajankohtaisista asioista
  • Yhdistyksen aktiivinen markkinointi